1.gif 123.png 20192020 dame.png 20192020 JA1_1.png 20192020 Keeper.png 20192020JD1.png 20192020_J8E1.png dames.png H1.png Header1920.png J6E1.png Naamloos-7.png Opkomst Dames en klein.png scheids.png W1.gif W2.gif W3.gif W4.gif
15 Oktober Be

ALV woensdag 30 oktober 2019

Nieuws afbeelding

Datum: 30 oktober 2019 
Tijd: 20.00 – 22.30 uur
Locatie: Clubhuis Madesteinweg te Den Haag

Agenda
 1. Opening door de voorzitter en vaststelling van de agenda inclusief voorstellen die door de leden t.a.v. het bestuur werden ingediend, conform artikel 45 van het Huishoudelijk Reglement.
 2. Ingekomen stukken.
 3. Goedkeuring notulen ALV 2018 (zie site, documenten).
 4. Bespreking Jaarverslagen 2018-2019.
 5. Het financieel jaarverslag van HC HDS.
 6. Verslag kascommissie (Peter Feenstra, Evert Bos, Eric van der Meer), voorstel tot dechargering van de penningmeester en benoeming volgende kascommissie.
 7. Verkiezing Bestuur 2019-2020.
 8. Accommodatie/velden, update velden/clubhuis.
 9. De contributie voor het seizoen 2019-2020 is door het bestuur vastgesteld volgens de bijlage, zoals te vinden via documenten/bestuur/contributie 2019-2020.
 10. Vaststelling van de begroting 2019-2020.
 11. Rondvraag.
 12. Sluiting van de vergadering door de voorzitter.
De stukken voor de ALV zijn beschikbaar via de leden login (https://team.lisa-is.nl/Documents).

Reacties

Er zijn nog geen reacties, plaats uw reactie hieronder

Reageer op het nieuws