HDS huldiging kampioenen medailles.jpg HDS jeugd met sproeier.jpg HDS Jeugd prijsuitreiking.jpg HDS Roy Jansen Veld.jpg
18 Juni Ni

Nieuwsbrief projectgroep 3

Nieuws afbeelding

Beste HDS-vrienden,

Vorige week zondag stonden wij met een 70-tal HDS-ers stil bij de uitdagingen waar de club voor staat. Het bestuur en de vaste commissies/secretariaten zoals communicatie, hockeyzaken en de sponsorcommissie zitten niet stil om ook seizoen 2024-2025 tot een succes te maken.

Als projectgroep hebben wij voor nu twee doelen voor ogen:
  1. Het financieel op de rit krijgen van onze club
  2. Ouder- en ledenbetrokkenheid vergroten
De projectgroep willen we de komende periode wat meer gezicht geven. Vanuit deze groep buigen onder andere Peter van der Meulen en Sander Pabbruwee zich over de financiën. Onze gezamenlijke ambitie was om vorige week tot meer inzicht te komen om diegenen die een financiële bijdrage willen leveren, te voorzien van de huidige stand van zaken.

Om tot een solide verhaal te komen, op basis van goede informatie, is er meer detail nodig. Op het moment van schrijven is veel van de door het bestuur gedeelde informatie beoordeeld. Daarop hebben we een set aan vragen geformuleerd die beantwoord moeten worden. Pas daarna kunnen we jullie inhoudelijk informeren. Zodat een weloverwogen beslissing kan worden genomen over of, hoe en wanneer welke financiële extra impuls plaats kan vinden. 
Deze financiële impuls zal de pijn op korte termijn wegnemen. Er moet ook duidelijkheid gegeven moeten worden over de financiële huishouding op de middel- tot lange termijn. Gezien de expertise die we nu aan boord halen, hebben we vertrouwen in het juiste vervolg voor onze club.

Aan de oproep om met ideeën en adviezen te komen is ook ruimschoots gehoor gegeven. Ter illustratie; een ledenraad, tal van ideeën om extra sponsoring binnen te halen en activiteiten om leden meer te betrekken bij onze vereniging. Heb je nog wilde plannen en of wil je je betrokken worden om samen bovenstaande doelen te realiseren, mail of bel mij gerust!! Ook zijn we nog steeds op zoek naar meer vrijwilligers. Alle beetjes helpen dus geef aan waar je ons bij kunt helpen en stuur je beschikbaarheid op naar [email protected]

We realiseren ons dat dit bericht wellicht meer vragen oproept dan antwoorden. Zoals eerder gezegd, werken we hard om jullie een goed en eerlijk beeld te geven en de betrokkenheid en inspraak te vergroten. Tot dan hopen we dat jullie 'de zelfbenoemde werkgroep' een beetje de ruimte willen geven om een reëel beeld voor jullie te schetsen.

Hartelijke groet,

Namens de projectgroep Houdt Dapper Stand
Peter Boelhouwer

10 juni 2024
Nieuwsbrief 2: Bijeenkomst voor sterker HDS!

Hartverwarmend al die berichten van leden (jong en oud) die willen meedenken om de club financieel weer op de rit te krijgen.
Afgelopen zondag mochten wij met 70 leden bij HDS van gedachten wisselen. Lekker concreet en veel ambitie om met elkaar de schouders eronder te zetten. Van een donatie, lening, obligatie tot initiatieven als; een opknapbeurt voor het clubhuis, een sponsorloop, benefietdiner waarbij de heren serveren, loterij, etc. Met al deze geweldige ideeën gaan we even aan de tekentafel om al deze initiatieven recht te doen. Een ding is zeker, iedereen die HDS lief heeft, staat klaar om te helpen.

Heb je je nog niet laten horen maar wil je je idee kwijt of een financiële bijdrage doen? Mail naar [email protected].

Wordt vervolgd en tot snel! Groeten namens de projectgroep, Peter Boelhouwer DB evenementen

5 juni 2024
Nieuwsbrief 1 projectgroep

Beste HDS’ers,

HDS bevindt zich in zwaar weer. Velen van ons hebben het in de wandelgangen al gehoord of zelf ondervonden. Het moment is gekomen om hier meer informatie over te geven.

Wij hebben 5 mooie velden, maar ook problemen om die te bekostigen. Het ontbreekt aan betrokkenheid, financiën en kennis.

Bestuur en projectgroep
Sinds enkele weken hebben diverse leden zich gemeld om het Bestuur te ondersteunen bij het financieel gezond maken van de club. Deze projectgroep, bestaande uit leden, ouders en vrienden met specifieke kennis en expertise, zal samen met het Bestuur weloverwogen beslissingen gaan nemen. De zelfbenoemde projectgroep is voornemens de verbinding binnen de vereniging te herstellen, openheid te geven over de lopende problemen en actief bij te dragen aan oplossingen.

We hebben een rapport van de gemeente ontvangen dat de huidige situatie in kaart brengt en aanbevelingen doet om HDS weer op de been te helpen. Om deze aanbevelingen te kunnen uitvoeren, hebben we echter de inzet en ondersteuning van alle leden en ouders nodig.

Afgesproken is dat het Bestuur geen (financiële) besluiten meer neemt zonder de projectgroep.

Seizoen 2024/25
Ondanks de financiële situatie willen wij, met het oog op seizoen 2024/25, benadrukken dat hockeyen bij HDS voor het komende seizoen gegarandeerd is. Alle teams zullen over trainers beschikken. Verdere informatie hierover volgt binnenkort.

Communicatie
We staan klaar om uw vragen, voor zover mogelijk, te beantwoorden en verzoeken iedereen respectvol te blijven

Wij houden jullie zo goed mogelijk op de hoogte.

Met vriendelijke groet,
Namens de projectgroep, Peter Boelhouwer