2022 HDS Clubhuis.png 2022 HDS JC2.png 2022 HDS Jongens.png 2022 HDS Keeper.png 2022 HDS MC1.png 2022 HDS Pion.png 2022 HDS Vlaggen.png 2022 HDS Water.png 2022 HDS_jb1.png 2022 JC1.png 2022_HDS_.png 2022_MD1.png
1 September Ba

Bardiensten: nieuwe opzet

Nieuws afbeelding

Elke vereniging, groot of klein, heeft vrijwilligers nodig, om toernooien te organiseren, een team te coachen, maar ook om de bar te bemannen. Daarom worden de ouders van onze jeugdleden elk seizoen meerdere keren ingedeeld voor een bardienst op woensdag, vrijdag of zaterdag. Deze indeling wordt gemaakt zodra de trainings- en wedstrijdschema's bekend zijn. De bardiensten en de diensten aan de wedstrijdtafel worden dan zoveel als mogelijk afgestemd op de trainende en thuisspelende teams. Tot afgelopen seizoen werd u als ouder ingedeeld. 

Deze opzet verandert. Vanaf nu wordt een team ingedeeld voor de bardienst. Het team is vervolgens zelf verantwoordelijk voor de verdeling van de diensten achter de bar en de wedstrijdtafel. We kiezen voor deze opzet omdat er zo een betere verdeling van de taken binnen een team komt (rijden, coachen, teamouder, trainer, fluiten etc) en er binnen het team ingedeeld kan worden op voorkeur van taak. Immers de ene ouder zal liever achter de bar staan terwijl een andere ouder graag een wedstrijd fluit. 


Afspraken en werkwijze
Afspraken en werkwijze Om ervoor te zorgen dat alles soepel verloopt, hebben we een aantal richtlijnen opgesteld. Deze kunnen gezien worden als afspraken tussen de teams en de club.
 • Elk team* verzorgt jaarlijks een aantal bardiensten. Die worden ingedeeld door het bestuurslid Facilitaire Zaken zodra de wedstrijdtijden bekend zijn. Bij de planning doen we ons best om zoveel als mogelijk rekening gehouden met de thuiswedstrijden en speeltijden. Dit zal niet altijd lukken of goed op elkaar aansluiten. De diensten waarvoor ingedeeld worden, zijn voor het veldseizoen. Dat loopt van eind augustus/begin september tot en met eind november en van maart tot en met juni.
 • Bespreek binnen je team wie er in aanmerking komen voor de diensten (je kunt bijvoorbeeld een coach uitsluiten van de diensten, of iemand die veel fluit). Dat is helemaal aan het team.

*Bij de teams MO/JO-7 (puppies) en MO/JO-6 (kabouters) wordt nog wel op persoon ingedeeld.
Werkwijze
 • Elke zaterdag zijn er 4 of 5 shifts. Een team wordt ingedeeld voor een van deze shifts. De tijden van de shifts staan hieronder.
 • Zodra het wedstrijdschema bekend is, worden de diensten ingedeeld.
 • De indelingen gelden voor de teams O18 t/m O7. Seniorleden draaien mee in de bardiensten op zondag. Daar wordt al op deze manier gewerkt.
 • De teammanagers ontvangen vervolgens een mail met het overzicht van de diensten waarvoor het team is ingedeeld.
 • één mail staat gelijk aan één dienst en in de mail staat benoemd of het een dienst achter de bar of achter wedstrijdtafel is.
 • Als team kun je zelf bepalen hoe je de shift indeelt. Er zijn altijd 2 of 3 mensen nodig achter de bar en 1 voor de wedstrijdtafel. De namen van degenen die de diensten draaien, worden door de teammanager doorgegeven aan [email protected].
 • Teams kunnen onderling ruilen. Dit moet dan wel uiterlijk 3 dagen voor de dienst aan [email protected] doorgegeven worden.De manager van het betreffende HDS-team is verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de bardiensten van diens team. Bij afwezigheid van de manager ligt de verantwoordelijkheid bij de coach (jeugd) of de aanvoerder (AB-jeugd en senioren) van het betreffende team. 
Tijdens de dienst
 • Kinderen mogen niet (dus: NOOIT) achter de bar of in de keuken komen! Ook niet als de ouder op dat moment bardienst draait.
 • Achter de bar ligt een boek met allerlei nuttige informatie over de bar; hier kan veel informatie in gevonden worden.
 • Alcohol mag op de zaterdag na 16.00 uur geschonken en ALLEEN aan leden ouder dan 18 jaar. Bij twijfel, vraag naar een ID.
De shifttijden en aantal vrijwilligers
Op woensdag en vrijdag is 1 persoon achter de bar voldoende. Op zaterdag zijn er meer mensen achter de bar en de wedstrijdtafel nodig. Dit staat hieronder:

Woensdag
 1. 14.30-15.30 uur
 2. 15.30-16.30 uur
 3. 16.30-17.30 uur
Vrijdag
 1. 16.30-17.30 uur
 2. 17.30-18.30 uur
Zaterdag
 1. 8-10 uur 3 personen voor de bar, 1 persoon voor de wedstrijdtafel
 2. 10-12 uur 2 personen voor de bar, 1 persoon voor de wedstrijdtafel
 3. 12-14 uur 3 personen voor de bar, 1 persoon voor de wedstrijdtafel
 4. 14-16 uur 2 personen voor de bar, 1 persoon voor de wedstrijdtafel
 5. 16-18 uur 1 of 2 personen voor de bar, afhankelijk van het aantal wedstrijden dat dan nog gespeeld wordt en 1 persoon voor de wedstrijdtafel
Bij vragen of opmerkingen kun je altijd contact opnemen met [email protected]