2021 Zaal 0. Bal stick met balk kopie.png 2021 Zaal 1. bal met stick kopie.png 2023 03. HDS Headers zaal.png 2023 04. HDS Headers zaal.png 2023 05. HDS Headers zaal.png 2023 06. HDS Headers zaal.png 2023 07. HDS Headers zaal.png
8 Januari Be

Zaterdag 5 februari: ALV HC HDS 2021-2022

Nieuws afbeelding


Vanwege de coronamaatregelen is de aangekondigde ALV verplaatst van zaterdag 15 januari naar zaterdag 5 februari. U bent allen uitgenodigd hieraan deel te nemen. Het doorgaan van de ALV op deze datum is afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen.

Datum: zaterdag 5 februari 2022

Aanvang: 14.00 uur

Locatie: Clubhuis Madesteinweg te Den Haag.Verkorte agenda

 1. Opening en vaststelling agenda

 2. Ingekomen stukken

 3. Goedkeuring notulen ALV juni 2021

 4. Bespreking Jaarverslagen 2020-2021.

  De jaarverslagen 2020-2021 vindt u z.s.m. op de website onder documenten. Opmerkingen over de tekst van de verslagen gaarne vooraf mailen aan de secretaris via [email protected]

 1. Het financieel jaarverslag van HC HDS

 2. Verslag kascommissie

  Voorstel tot dechargering van de penningmeester en benoeming volgende kascommissie.

 3. Verkiezing Bestuur 2021-2022:

  - Drewin Nieuwenhuis, Voorzitter, herkiesbaar

  - Martine Hiddema, Secretaris, herkiesbaar

  - Marcel Schippers, Penningmeester, herkiesbaar

  - Vacature, Bestuurslid Algemene Zaken

  - Eline van Leeuwen, Bestuurslid Jeugd en Competitie, is herkiesbaar

  - Marcel Henneman, Bestuurslid Accommodatie, is herkiesbaar

  Voorstel verkiezing:

  - Remko Monshouwer, Hockey Commissaris

  - Arlette Sijbers, Bestuurslid Facilitair en Evenementen

  - Peter Feenstra, Bestuurslid Senioren

  Niet herkiesbaar:

  - Frits Emmerik, Bestuurslid Algemene Zaken

  - André van Riel, Hockeycommissaris

  - Peter Hordijk, Bestuurslid Facilitair en Evenementen

 1. Accommodatie/velden, update velden/clubhuis

 2. De contributie voor het seizoen 2021-2022 is door het bestuur vastgesteld

  Bijlage is te vinden via documenten/alv/contributie 2021-2022.

 3. Vaststelling van de begroting 2021-2022

  De begroting kunt u inzien wanneer u inlogt op de website, onder club/documenten/alv/begroting 2021-2022.

 1. Rondvraag. 

  De bedoeling van de rondvraag is het stellen van een korte vraag met een, indien mogelijk, kort antwoord.

 2. Sluiting van de vergadering door de voorzitter.

De stukken voor de ALV zijn beschikbaar via de leden login (https://team.lisa-is.nl/Documents/ALV).