HDS 90 jaar strand lichtletters.jpg HDS huldiging kampioenen medailles.jpg HDS jeugd met sproeier.jpg HDS Jeugd prijsuitreiking.jpg HDS Roy Jansen Veld.jpg
25 Maart Va

Vacature: HDS is op zoek naar lijncoördinator jeugd meisjes C

Nieuws afbeelding


HDS kan niet bestaan zonder de vele vrijwilligers die helpen alles in goede banen te leiden. Zo ook de Jeugdcommissie: het kloppende hart van de club.

De Jeugdcommissie zorgt met haar commissieleden voor de randvoorwaarden om de ABCD Jeugd te laten hockeyen en is per direct op zoek naar nieuwe lijncoördinator voor de meisjes C (MC)

Wat doet nu eigenlijk een lijncoördinator Jeugd:

Een lijncoördinator is verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen zijn/haar lijn. De lijncoördinator zorgt voor de organisatie van de betreffende lijn en draagt bij aan (het uitvoeren van) het jeugdbeleid van HDS. Je bent het aanspreekpunt voor de teams, spelers, ouders, coaches en trainers binnen de lijn. Zowel de prestatie- als de breedteteams vallen onder je verantwoordelijkheid.

 • Je zorgt voor een goede communicatie met coaches, teammanagers, trainers en individuele ouders. maar ook binnen de jeudcommissie;
 • Je bent schakel tussen de Jeugdcommissie en de teams binnen de lijn;
 • Je regelt en/of ondersteunt de teams onder andere met, het aanstellen coach (alleen breedteteams) en teammanager, en keepersuitrusting;
 • Je informeert de voorzitter Jeugd over ontwikkelingen en behoeften binnen de lijn;
 • Je signaleert knelpunten (bv opzeggingen, sfeer e.d.) en denkt mee over het oplossen ervan;
 • Je bent het escalatiekanaal indien ouders er met teammanager en coach niet uit komen;
 • Je assisteert trainers met het organiseren van onderlinge/oefenwedstrijden;
 • Je begeleidt spelers die over willen komen vanuit andere verenigingen;
 • Je onderhoudt contact met de wachtlijstbeheerder over het eventueel plaatsen van nieuwe leden;
 • Je bent aanspreekpunt voor coaches bij bezettingsproblemen en/of problemen met betrekking tot het regelen van invallers;
 • Je ziet toe op het tijdig aanleveren van input (bijv. evaluaties) van coaches;
 • Je ondersteunt de TC-J op het gebied van de totstandkoming van de definitieve teamindelingen.
We vergaderen ongeveer eens in de 2 maanden op vaste dagen met elkaar, de gehele jeugdcommissie of de technische commissie. Je bent gemiddeld wekelijks 2 uur kwijt aan lijncoördinator gerelateerde werkzaamheden.

Mocht je interesse hebben of vragen mail, app of bel dan naar de voorzitter Jeugd – Eline van Leeuwen of Annette Kraft van Ermel [email protected].