03.png 08.png 2020 HDS HEADER WEBSITE.jpg 2020 HDS HEADER WEBSITE_1.jpg 2020 HDS HEADER WEBSITE_2.jpg 2020 HDS HEADER WEBSITE_3.jpg 2020 HDS HEADER WEBSITE_7.jpg 2020 HDS HEADER WEBSITE_8a.jpg 2020 HDS HEADER WEBSITE_9.jpg 2020 HDS WEBSITE HEADER_9.png Pion-geel.gif Veld-Bubi.gif
17 November Be

(voorlopige) Agenda ALV

Nieuws afbeelding


Aan de leden van HC HDS,

Het is tijd voor de ALV 2020 van HDS, maar er is helaas geen behoorlijke gelegenheid. Het clubhuis is gesloten en ook andere locaties voldoen niet aan de veelheid van Corona-voorwaarden.

Een digitale meeting vinden wij (voorlopig) voor zo'n belangrijke samenkomst niet gepast.

De statuten schrijven voor dat de ALV binnen 4 maanden na het beƫindigen van de competitie plaats vindt. Die termijn gaan wij 'overtreden' op basis van de regelgeving van de overheid, die onder deze bijzondere omstandigheden overschrijding rechtvaardigt.
Vandaar een voorlopige agenda (te vinden op de website onder documenten > bestuur > Agenda Algemene Ledenvergadering HC HDS 2020_2021), vooruitlopend op een nader te bepalen datum in het eerste kwartaal van 2021. De ontbrekende verslagen van de diverse bestuursleden worden de komende weken gepubliceerd (hchds.nl> documenten > bestuur).

De nieuwe bestuursleden zijn inmiddels wel in hun functies actief, bijgestaan door de afgetreden bestuursleden. Mocht iemand daartegen bezwaar willen aantekenen, dan zien wij graag bericht op [email protected] tegemoet. Overigens staan we ook voor andere bemerkingen open.

Voorlopig gaan wij door met het besturen van de vereniging HDS namens alle leden, in de hoop dat we deze nare omstandigheden zo spoedig mogelijk achter de rug hebben. 

Houdt Dapper Afstand en blijf gezond.

Met vriendelijke groet,

Namens het Bestuur,
Martine Hiddema, beoogd secretaris HC HDS