1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg
Bestuursmededelingen 8-11

HDS heeft een rookvrij sportcomplex

Nieuws afbeelding
Met de mededeling van het Bestuur van HDS op de ALV is de laatste sigaret op het sportcomplex in Madestein een uitgemaakte zaak.
De hele club geeft hiermee de jeugd het goede voorbeeld, de vrijwillige schoonmaakploeg op de maandagochtend blijft het wegwerken van honderden filters (plastic microvezels, wist u dat?) bespaard en we geven gehoor aan het algemene beleid van zowel KNHB en de overheid.

Het Bestuur van HDS.