Zaalstick-en-bal.gif ZaalZ02.gif ZaalZ03.gif ZaalZJ.gif ZaalZJ3.gif

Direct aanmelden

Lid worden van HDS Hockey Club
HDS is de laatste jaren fors gegroeid en deze groei zal naar verwachting nog aanhouden. Hoewel het aantal kunstgrasvelden onlangs is uitgebreid bestaat er een wachtlijst voor vooral de meisjes jeugd. De duur van inschrijving op de wachtlijst bepaalt de volgorde van plaatsing.
Voorrang bij toelating krijgen:
 • broers, zussen of kinderen van HDS-leden
 • hockeyers die van buiten de regio naar Den Haag zijn verhuisd
 • talentvolle spelers die in aanmerking komen voor een plaats in een selectieteam, ter beoordeling van de Top Commissie
Wilt u zich direct inschrijven? Klik dan hier.
Plaatsing geschiedt in juni aan het eind van het hockeyseizoen als de teamindelingen voor het volgende seizoen worden gemaakt.

Inschrijving is mogelijk vanaf de leeftijd van 4½ jaar. Mits ze geplaatst kunnen worden beginnen de allerjongsten met kabouterhockey als ze bij aanvang van het nieuwe seizoen 5 jaar oud zijn.

Binnen een vereniging als HDS zijn er vele taken te vervullen. Te denken valt aan het teamouderschap, coachen, trainen, fluiten van wedstrijden, verrichten van bardiensten, bemannen van de wedstrijdtafel, rijden van jeugdteams naar uitwedstrijden, helpen bij diverse verenigingsactiviteiten zoals toernooien of meedenken in een commissie.
Om dit alles zo goed mogelijk te laten verlopen is de medewerking van ouders onontbeerlijk. Ouders van jeugdleden en seniorleden zijn dan ook verplicht om een paar keer per jaar een bardienst te verrichten en achter de wedstrijdtafel te zitten.
De jeugd is verplicht om vanaf de C-leeftijd 3 keer per seizoen een wedstrijd van de jongste jeugd te fluiten (zestal hockey). Vanaf de B-leeftijd moeten leden de scheidsrechterscursus volgen en de officiële scheidsrechterskaart halen (elftalhockey). De kosten van de scheidsrechterscursus worden door HDS betaald.

Inschrijven
Inschrijven als lid gaat snel en makkelijk via internet. Op basis van uw gegevens wordt meteen een inschrijfformulier gemaakt. Dit inschrijfformulier moet u uitprinten, ondertekenen en per post retour sturen. Pas wanneer de ledenadministratie het formulier ondertekend heeft ontvangen wordt uw aanvraag verder in behandeling genomen.

Wilt u zich direct inschrijven? Klik dan hier.

Bij problemen met het inschrijfformulier kunt u mailen met [email protected].

Automatische incasso van de contributie vangt aan na plaatsing in een team of, voor trimmers of niet-trainende leden, per de eerstvolgende incassodatum (eind augustus, eind oktober, eind januari).

CONTRIBUTIES SEIZOEN 2019/2020
De contributies zijn, in de Algemene Ledenvergadering (ALV) van eind oktober, vastgesteld door indexering met gemiddeld 2,2% en een verhoging van zaalcontributie ten opzichte van 2018/19.

Senioren 336
Jong-senioren 324
Junioren (A en B) incl. zaal 360
Aspiranten (C en D) incl. zaal 348
Mini’s (E) incl. zaal 297
Benjamins (F) incl. zaal 246
Puppy's 177
Kabouters 150
Zaalhockey senioren (Zaalteam senioren moet uit minimaal 8 personen bestaan) 96
Zaalhockey Junioren, Mini’s en Benjamins (F) 84

Zaalhockey Junioren, Mini’s en Benjamins zijn geïntegreerd in de contributie.

Tennisleden
96
Verenigingsleden (trim)
225
Verenigingsleden (niet trainend)
165
Ondersteunende leden
96
Entreegeld jeugdleden
48
Entreegeld senioren
75

De prestatieteam toeslag bedraagt 40 euro en geldt voor -bijna- alle 1e lijn jeugdelftallen (MA1, MB1, MC1, JA1, JB1 en JC1) en Heren 1 en Dames 1. De toeslag wordt bij automatische incasso in een keer bij de 1e termijn geïnd.

De gezinskorting voor hockeyleden
Bij twee gezinsleden is de korting 6 euro, bij drie 9 euro, bij vier 12 euro en bij vijf of meer 15 euro. Hockey-plafond per gezin: 999,= . Hockeyplafond en gezinskorting worden eenmaal per jaar, rond 1 augustus, bepaald.

Inning contributies:
 • Betalingstermijn contributie: 30 dagen
 • Meer dan 30 dagen te laat betalen betekent 10 euro administratiekosten
 • Meer dan 60 dagen te laat betalen betekent een extra opslag van 30 euro
 • Niet betalen = niet spelen / trainen
 • Incassobetaling vindt plaats in drie termijnen, per medio augustus, eind oktober en eind januari.
 • Zaalcontributie voor senioren wordt separaat medio december geïncasseerd.

Als u HDS nog niet heeft gemachtigd voor automatische incasso kunt u dat doen door middel van het incassoformulier klik hier.

HDS participeert in de Ooievaarspasregeling van de gemeente Den Haag.
Jeugdleden kunnen tot 100% korting krijgen op het lidmaatschap en seniorleden tot 50%. Wilt u hier gebruik van maken mail dan naar [email protected]. Beging september is de uitnodiging om de ooievaarspas te komen scannen.

HDS verwerkt de persoonsgegevens van (de ouders/verzorgers van) leden conform haar privacyverklaring.

Leeftijdscategorieën
De jeugd wordt ingedeeld in de door de KNHB vastgestelde leeftijdscategorieën:
 • Senioren, leden die per 1 oktober van het lopende bondsjaar 18 jaar of ouder zijn
 • A-junioren, leden die op 1 oktober 16 of 17 jaar oud zijn;
 • B-junioren, leden die op 1 oktober 14 of 15 jaar oud zijn;
 • C-junioren, leden die op 1 oktober 12 of 13 jaar oud zijn;
 • D-junioren, leden die op 1 oktober 10 of 11 jaar oud zijn;
 • E-junioren, leden die op 1 oktober 8 of 9 jaar oud zijn;
 • F-jes, leden die op 1 oktober 7 jaar oud zijn;
 • Puppy’s, leden die op 1 oktober 6 jaar oud zijn;
 • Kabouters, leden die op 1 oktober jonger zijn dan 6 jaar.
Opzeggingen
In verband met het samenstellen van de teams voor het nieuwe hockeyseizoen hanteert HDS een vervroegde opzegtermijn, te weten 1 mei. De opzegtermijn bedraagt daarom twee maanden. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni.

Opzeggen kan schriftelijk of per e-mail aan de Ledenadministratie: Architect Luthmannpark 23, 2552 ZW Den Haag, e-mail: [email protected].
Bij opzegging na 1 mei is voor het dan begonnen verenigingsjaar contributie verschuldigd, tenzij het bestuur hier, op grond van goede redenen, geheel of gedeeltelijk dispensatie voor verleent.

Verhuisberichten
Ook verhuisberichten dienen schriftelijk te worden doorgegeven aan de ledenadministratie: Architect Luthmannpark 23, 2552 ZW Den Haag, e-mail: [email protected]