HDS huldiging kampioenen medailles.jpg HDS jeugd met sproeier.jpg HDS Jeugd prijsuitreiking.jpg HDS Roy Jansen Veld.jpg
HDS ambieert haar jeugdleden, ongeacht of deze spelen in een prestatie- of breedteteam, naar een hoger plan te brengen waarbij voorop staat dat elke individuele jeugdspeler zich op zijn of haar niveau maximaal kan presteren/ ontwikkelen met daaraan gekoppeld een zo groot mogelijk hockeyplezier.

Afhankelijk van de aantallen heeft een meisjeslijn 2 en een jongenslijn 1 prestatieteam. De overige teams worden als breedteteams gekwalificeerd. In de prestatieteams zitten talentvolle, gedreven en resultaat gerichte spelers die de mogelijkheid krijgen om intensief te trainen op niveau en mee te doen aan de hoogst haalbare competities. Deze teams krijgen zoveel mogelijk een trainer/ coach vanuit HDS en trainen 2 keer in de week anderhalf uur met deze trainer/ coach. Alle trainingen zijn verplicht (zie ook hoofdstuk 7.1). Het aantal 1e en/of 2ejaarsspelers en de eventuele mix daarvan in de prestatie teams zal per seizoen gedurende het seizoen door de TC-J worden bepaald. Er kan voor de prestatieteams een toeslag van toepassing zijn, dit om de kosten die speciaal voor deze teams worden gemaakt (deels) te dekken.

Alle jeugdteams welke niet vallen onder de jongste-jeugd of prestatieteams worden breedteteams genoemd. Deze teams kunnen ook prestatiegericht zijn, maar hier verschuift het accent meer naar sportiviteit en gezelligheid.

Leeftijdscategorie, aantal spelers in een team, ambitie en positie zijn meer de leidraad om in een bepaald team te komen. Er wordt altijd een zorgvuldige afweging gemaakt of de spelers, zowel sportief, fysiek, als sociaal goed bij elkaar in een team passen. Verder wordt er gekeken naar de persoonlijke voorkeuren en worden, daar waar dat kan en mogelijk is, teams ook bij elkaar gehouden. Bij deze teams is in de regel een ouder coach. Ook deze teams krijgen per week twee goede door HDS verzorgde trainingen van minimaal een uur.

HDS streeft er naar dat al haar spelers, ongeacht of het een prestatie- of breedte team betreft, zich hockey technisch kunnen blijven ontwikkelen. HDS zet daartoe de beschikbare trainers, middelen en materialen in om deze ontwikkeling te bewerkstelligen en te stimuleren. Een speler uit een breedteteam heeft hierdoor de mogelijkheid om door te kunnen stromen van een breedte- naar een prestatieteam. Uitgangspunt is daarbij dat er steeds gestreefd wordt om voor iedere speler een plek in een team te vinden waarbij deze speler in alle opzichten het beste past.

Proeftraining:
Wil je een keer mee komen trainen? Neem dan contact op met [email protected](tot 10 jaar) [email protected](11 tot 17 jaar) of [email protected].