2021 HDS Headers 90 jaar.png 2021 Headers HDS 00.png 2021 Headers HDS 01.png 2021 Headers HDS 03.png 2021 Headers HDS 04.png 2021 Headers HDS 06.png 2021 Headers HDS 07.png 2021 Headers HDS 09.png 2021 Headers HDS 10.png

Direct aanmelden

Lid worden van HDS Hockey Club
HDS is de laatste jaren fors gegroeid en deze groei zal naar verwachting nog aanhouden. Hoewel het aantal kunstgrasvelden onlangs is uitgebreid bestaat er een wachtlijst voor vooral de meisjes jeugd. De duur van inschrijving op de wachtlijst bepaalt de volgorde van plaatsing.
Voorrang bij toelating krijgen:
 • broers, zussen of kinderen van HDS-leden
 • hockeyers die van buiten de regio naar Den Haag zijn verhuisd
 • talentvolle spelers die in aanmerking komen voor een plaats in een selectieteam, ter beoordeling van de Top Commissie
Wilt u zich direct inschrijven? Klik dan hier.
Plaatsing geschiedt in juni aan het eind van het hockeyseizoen als de teamindelingen voor het volgende seizoen worden gemaakt.

Inschrijving is mogelijk vanaf de leeftijd van 4 jaar. We doen ons best om kinderen na hun 5e verjaardag te laten beginnen bij onze Kabouters.

Binnen een vereniging als HDS zijn er vele taken te vervullen. Te denken valt aan het teamouderschap, coachen, trainen, fluiten van wedstrijden, verrichten van bardiensten, bemannen van de wedstrijdtafel, rijden van jeugdteams naar uitwedstrijden, helpen bij diverse verenigingsactiviteiten zoals toernooien of meedenken in een commissie.
Om dit alles zo goed mogelijk te laten verlopen is de medewerking van ouders onontbeerlijk. Ouders van jeugdleden en seniorleden zijn dan ook verplicht om een paar keer per jaar een bardienst te verrichten en achter de wedstrijdtafel te zitten.
De jeugd is verplicht om vanaf de C-leeftijd 3 keer per seizoen een wedstrijd van de jongste jeugd te fluiten (zestal hockey). Vanaf de B-leeftijd moeten leden de scheidsrechterscursus volgen en de officiële scheidsrechterskaart halen (elftalhockey). De kosten van de scheidsrechterscursus worden door HDS betaald.

Bij problemen met het inschrijfformulier kunt u mailen met [email protected].

Automatische incasso van de contributie vangt aan na plaatsing in een team of, voor trimmers of niet-trainende leden, per de eerstvolgende incassodatum (eind augustus, eind oktober, eind januari).

CONTRIBUTIES SEIZOEN 2022/2023
De contributies worden, in de Algemene Ledenvergadering (ALV) van eind oktober 2022, vastgesteld door indexering met gemiddeld 2,7% ten opzichte van 2021/2022.

Senioren € 369
Jong-senioren € 357
Junioren (O18 en O16) incl. zaal € 393
Junioren (O14 en O12) incl. zaal € 381
Mini's (O10 en O9) incl. zaal € 330
Benjamins (O8) incl. zaal € 279
Puppy's (O7) € 210
Kabouters (O6) € 177
Zaalhockey senioren
(Zaalteam senioren moet uit minimaal 8 personen bestaan)
€ 96

Zaalhockey Junioren, Mini's en Benjamins € 84


Zaalhockey Junioren, Mini's en Benjamins zijn geïntegreerd in de contributie
Tennisleden € 99
Verenigingsleden (trim) € 258
Verenigingsleden (trainend) € 168
Ondersteunende leden € 99


Entreegeld
Jeugdleden € 48
Senioren € 75

De prestatieteam toeslag bedraagt 60 euro en geldt voor -bijna- alle 1e lijn jeugdelftallen (M018-1, MO16-1, MO16-2, MO14-1, MO14-2, JO18-1, JO16-1 en JO14-1) en Heren 1 en Dames 1. De toeslag wordt bij automatische incasso in een keer bij de 1e termijn geïnd.

De gezinskorting voor hockeyleden
Bij twee gezinsleden is de korting 12 euro per lid, bij drie 18 euro, bij vier 24 euro en bij vijf of meer 30 euro. Hockey-plafond per gezin: 1098,= . Hockeyplafond en gezinskorting worden eenmaal per jaar, rond 1 augustus, bepaald.

Inning contributies:
 • Betalingstermijn contributie: 30 dagen
 • Meer dan 30 dagen te laat betalen betekent 10 euro administratiekosten
 • Meer dan 60 dagen te laat betalen betekent een extra opslag van 30 euro
 • Niet betalen = niet spelen / trainen
 • Incassobetaling vindt plaats in drie termijnen, per eind juli, eind oktober en eind januari.
 • Zaalcontributie voor senioren wordt separaat medio december geïncasseerd.
HDS verwerkt de persoonsgegevens van (de ouders/verzorgers van) leden conform haar privacyverklaring.

Leeftijdscategorieën
De jeugd wordt ingedeeld in de door de KNHB vastgestelde leeftijdscategorieën:
 • Senioren, leden die per 1 oktober van het lopende bondsjaar 18 jaar of ouder zijn
 • JM018, leden die op 1 oktober 16 of 17 jaar oud zijn;
 • JM016, leden die op 1 oktober 14 of 15 jaar oud zijn;
 • JMO14, leden die op 1 oktober 12 of 13 jaar oud zijn;
 • JMO12, leden die op 1 oktober 10 of 11 jaar oud zijn;
 • JMO10-junioren, leden die op 1 oktober 8 of 9 jaar oud zijn;
 • JMO8, leden die op 1 oktober 7 jaar oud zijn;
 • JMO7 Puppy’s, leden die op 1 oktober 6 jaar oud zijn;
 • JMO6 Kabouters, leden die op 1 oktober jonger zijn dan 6 jaar.
Opzeggingen
Dit dient te gebeuren vóór 1 mei van ieder jaar. Dit is in verband met het samenstellen van de teams en de opgave hiervan aan de KNHB voor het volgende seizoen.

Meld je je af na deze datum, dan ben je de gehele contributie voor het komend seizoen verschuldigd. Houd er rekening mee dat daarbij ook je team gedupeerd wordt.

Bij aanmelding als lid is er altijd inschrijfgeld/administratiekosten verschuldigd; dus als je je afmeldt en je wilt later alsnog weer lid worden in het nieuwe seizoen is erweerinschrijfgeldverschuldigd.

Je zult te allen tijde een schriftelijke mailbevestiging ontvangen van de opzegging. Deze zal worden verstuurd vanuit de ledenadministratie. De opzegging is pas definitief als je een bevestiging hiervan hebt ontvangen. Mondelinge of andere mededelingen zullen nooit als zodanig worden geaccepteerd.

Opzeggen kan schriftelijk of per e-mail aan de Ledenadministratie: Architect Luthmannpark 23, 2552 ZW Den Haag, e-mail: [email protected].
Je hebt dus tot 1 mei a.s.om schriftelijk op te zeggen.

Verhuisberichten
Ook verhuisberichten dienen schriftelijk te worden doorgegeven aan de ledenadministratie: Architect Luthmannpark 23, 2552 ZW Den Haag, e-mail: [email protected]