1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg
Bestuursmededelingen 31-1

HDS-lidmaatschap opzeggen

Nieuws afbeelding
Ons verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni. In verband met het samenstellen van de teams voor het nieuwe hockeyseizoen geldt een opzegtermijn van twee maanden. Je hebt dus tot 1 mei a.s. om schriftelijk op te zeggen. 

Dit kan alleen per e-mail:[email protected].

Bij opzegging na 1 mei is voor het aanstaande verenigingsjaar contributie verschuldigd, tenzij het bestuur hier, op grond van goede redenen, geheel of gedeeltelijk dispensatie voor verleent.

Dank voor de medewerking.