1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg
Bestuursmededelingen 6-9

HOUD KINDEREN WEG VAN DE VIDEOTOREN!

Nieuws afbeelding Bij het hoofdveld is onze nieuwe videotoren in aanbouw. De trap moeten nog worden geïnstalleerd. Tot die tijd klimmen de volwassenen langs een ladder omhoog. Daarna wordt deze buiten bereik van kinderen gelegd.

De toren is bedoeld om wedstrijden te filmen, maar blijkt ook aantrekkelijk als klimtoestel. Helaas is één van onze leden via de ladder omhoog geklommen, eruit gevallen en heeft daardoor onder andere botbreuken opgelopen. Gelukkig maakt hij het naar omstandigheden redelijk. Het spreekt voor zich dat wij dit voorval zeer betreuren. Wij hebben de leverancier van de videotoren op de hoogte gesteld en wederom tot spoed gemaand.

De toren is nog niet officieel aan HDS opgeleverd. Voorzichtigheid is geboden, vooral vóór maar zeker ook ná oplevering. Los van de maatregelen die wij als club nemen om herhaling te voorkomen, willen wij ook alle ouders vragen de kinderen op het hart te drukken de videotoren niet te betreden.

Bij voorbaat dank voor de medewerking en de gezamenlijke oplettendheid.