03.png 04c.png 05.png 06.png 08.png 09.png 10.png 12.png w4.gif
20 Augustus Ba

Barrooster tot aan de herfstvakantie staat op de site.

Nieuws afbeelding

Het barrooster tot de herfstvakantie, staat weer op de site.

De indeling voor de zaterdagen is gemaakt en de ouders die bardienst hebben, hebben inmiddels een mail daarover ontvangen.

Voor de woensdagen en vrijdagen is nog geen indeling gemaakt. De bardiensten waarvoor wij helpende handen zoeken, staan vermeld. Bent u nog niet ingedeeld, wees dan zo sportief en vul uw naam op een van de openstaande tijden in. Wij kunnen niet zonder uw hulp. En .... samen maken we het gezellig!

Zijn er nog vragen, neem dan contact op met ondergetekende.

Peter Hordijk, 
HC HDS